Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

Ordinarie föreningsstämma 23 mars 2021

Enligt stadgarna skall föreningsstämma hållas under februari eller mars månad. Styrelsen bestämmer tid och plats. Formell kallelse skall ske minst två veckor innan mötet. Eventuella motioner skall var styrelsen tillhanda senast under januari. Årsmötet 2021 kommer hållas tisdagen 23 mars klockan 19;oo. På grund av risken för covid-19 måste mötet hållas digitalt. Teknik kan strula, så reservera onsdagen 24 mars klockan 19 som reservtid.
Att deltaga i ett digitalt videomöte är inte svårt bara man har tillgång till en dator eller laptop med kamera eller en vanlig smartphone. Det finns utförliga instruktioner längre ner på sidan. Vi kommer att erbjuda testmöten innan det formella årsmötet.
Styrelsen är medveten om att alla inte har möjlighet att deltaga i ett digitalt videomöte. Därför planerar styrelsen att i god tid dela ut all dokumentation inför mötet i pappersform till de som så önskar. Medlemmarna kommer att uppmanas läsa dokumentationen noggrant och återkoppla frågor till styrelsen. Om nödvändigt kommer styrelsen sedan dela ut uppdaterad dokumentation. Detta kommer kompletteras med en detaljerad ”röstsedel där medlemmarna har möjlighet att godkänna eller förkasta mötets omröstningspunkter. Detta innebär att även de som inte kan deltaga i det eventuella videomötet ändå kan göra sina röster hörda. De som vill lämna in motioner måste enligt stadgarna göra det senast 31 januari.


Har Du synpunkter skicka mejl till taggtickan(snabel-a)scherman.nu så når det hela styrelsen. 

 

2021

Instruktion för videomöte i dator (rekommenderas eftersom datorns större skärm gör det lättare att läsa de dokument som presenteras på mötet)

Instruktion för videomöte i Androidtelefon

Instruktion för videomöte i iPhone  iPad

Klicka på länkarna här nedan i tur och ordning så dyker det upp en flik för var och en av dem. Det har Du nytta av då Du besvarar röstsedeln längre ner.


Kallelse till årsmötet 23 mars 2021

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse för 2020

Resultaträkning för 2020 (lösenordsskyddad)

Balansräkning för 2020 (lösenordsskyddad)

Revisionsberättelse för 2020

Motion 1: Byte av garageportar

Motion 2: Sopning av flis

Motion 3: Elbilsladdning

Förslag till budget för 2021 (lösenordsskyddad)

Förslag till debiteringslängd

R Ö S T S E D E L  öppnas på samma sätt som länkarna här ovan i egen flik så att Du kan växla mellan röstsedeln och andra länkar utan att det Du kryssat för i röstsedeln försvinner. Notera dock att klickar Du flera gånger på länken så får Du också flera nya flikar för samma länk.
Glöm inte att spara röstsedeln innan Du stänger webbläsaren.

Löpande resultat från räkningen av "poströsterna"

Protokoll från årsmötet (läggs ut här efter mötet)

Anmälan till samfällighetsföreningsregistret  (Styrelsen fyller i denna blankett efter årsmötet)

 

 

2020

KALLELSE årsmöte 10 mars 2020

Förslag till dagordning

Fullmakt

Verksamhetsberättelse för 2019 (reviderad vid årsmötet)

Resultaträkning för 2019

Balansräkning för 2019

Revisionsberättelse för 2019

Motion 1: Komplettering av parkbelysningen

Motion 2: Planering för elbilsladdning

    Läs gärna också Per Schermans tankar kring

    elbilsladdning i Taggtickan

Förslag till budget för 2020

Förslag till debiteringslängd

Protokoll från årsmötet

Anmälan till samfällighetsföreningsregistret 

 

Beträffande underhållsplan klicka på "Städdagar & Underhåll" i spalten till höger.

 

 2019

KALLELSE årsmöte 19 mars 2019 (lagd i medlemmarnas brevlådor 21 jan)

Fullmakt

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse för 2018

Revisionsberättelse för 2018

Resultaträkning, balansräkning och förslag till budget för 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Anmälan till samfällighetsföreningsregistret

 

Beträffande underhållsplan klicka på "Underhåll" i spalten till höger.

 

2018

KALLELSE årsmöte 8-mars 2018.pdf

FULLMAKT_2018.doc

Ordinarie_foreningsstamma_2018_03_08.docx

Verksamhetsberattelse2017.pdf

revisionsberattelse2017.pdf

resultat.pdf

balans17.pdf

budget.pdf

Årsmötesprotokoll 2018

Beträffande underhållsplan klicka på "Underhåll" i spalten till höger.

 

2017

Protokoll_foreningstamma170313.pdf

Kallelse_till_ordinarie_foreningsstamma_2017.pdf

Ordinarie_foreningsstamma_2017-03-13.pdf

Verksamhetsberattelse2016.pdf

FULLMAKT_2017.doc

Balansrapport16.pdf

resultat16.pdf

budget17.pdf

Revisionsberattelse2016.pdf

 

​​​​2016

protokoll_2016.pdf

Verksamhetsberattelse_Taggtickan_2015_ver2.pdf

Forslag_foreningsstammadagordning_2016.pdf

FULLMAKT_2016.pdf

Kallelse_arsmote_2016.pdf

Motion2015_ver2.pdf

Balansrapport_2015.pdf

Budgetforslag_2016.pdf

Revisionsberattelse_2015.pdf

Resultatrapport_2015.pdf

2015

Kallelse_arsmote_2015

Fullmakt_2015

Dagordning_årsmöte2015

Verksamhetsberättelse_2014

Revisionsberättelse_2014

Arsmotesprotkoll 2015

2014

Kallelse_arsmote_2014.doc 

Budget_2014.xls

Rapport/Balans/Revision2013-1.pdf

FULLMAKT_2014.doc

Ordinarie_foreningsstammadagordning.doc

Verksamhetsberattelse_2014.docx

Arsmotesprotokoll_2014.doc

2013

Kallelse_arsmote_2013.doc

Balans.pdf 

Kontroll_Kostnader_2012.pdf

Revisionsberattelse-2012.pdf

FULLMAKT_2013.doc

Budget_2013.xls

Arsmotesprotokoldoc _2013. 

Verksamhetsberattelse_2013.doc

2012

Arsmotesprotokoll_2012.doc

Kallelse-arsmote-2012.doc

Motion_upprustning_lekplatser.docx

Budget_2012.xls

Revision-2011.pdf

balans2011.pdf

Handlingar1.pdf

Ordinarie_foreningsstammadagordning_2012.doc

Valberedningens_forslag_2012.doc

FULLMAKT_2012.doc

Verksamhetsberattelse_Samf

2011

Arsmotesprotokoll_2011.doc

Kallelse_arsmote_2011.doc

Ordinarie_foreningsstammadagordning_2011.doc

Budget_2011.xls

Balansrakning.txt

Resultatrakning.txt

Verksamhetsberättelse_Samf.doc

2010 Arsmotesprotokoll_2010.doc
2009  
2008  

 


Senast ändrad av Per (238) 2021-02-12

 
stäng