Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

Skriv Dina tankar kring att i coronatider hålla digitalt årsmöte.

Ange Ditt husnummer som namn.

Du behöver inte ange någon e-postadress.

Ångrar Du Dig så kontakta mig så tar jag bort Ditt inlägg.

/Per

1   Gästboksinlägg:

2020-10-26 13:24 238
Vi kan inte räkna med att vi är fria från COVID-19 i mars nästa år då årsmötet ska hållas.
Frågan är hur många av våra medlemmar som är beredda att fysiskt närvara vid ett årsmöte i kvartersgården.
Förslag har inkommit om att vi i god tid skriver ut och distribuerar årsmöteshandlingarna till medlemmarna och ber medlemmarna skriftligen godkänna de olika årsmötespunkterna.
Detta skulle kunna kompletteras med ett digitalt årsmöte via Zoom, Skype eller Google Meet.
Styrelsen emotser tacksamt medlemmarnas synpunkter och förslag i frågan.
Visar 1 av 1

Skriv ett inlägg

Du måste aktivera javascript för att kunna använda detta formulär!
Detta fält är till för att lura automatiska spam-skript och syns normalt inte.
Om du är en människa skall du inte fylla i detta fält!
Namn*:
E-post:
Meddelande*:
 
stäng