Klicka på "Min sida" uppe till höger för att logga in.

Medlemmar bör logga in genom att klicka på "Min sida" längst uppe till höger.

(Användarnamn och lösenord finns på senaste fakturan.)

Vårstädvecka lördag 1 maj till söndag 9 maj

Sopning av gångbanorna och parkeringsytorna 22 april !!! Innan dess gäller det att sopa ut gruset från kanterna så att maskinen kommer åt.

Vi noterar att vår hemsida har enormt många besökare som inte är medlemmar i föreningen. Därför har vi sett oss nödsakade att minska på den information som vem som helst kommer åt.

Är Du inte medlem men ändå vill få kontakt med oss kan Du klicka på "Kontakt" uppe till höger på denna sida.

 

Denna sida är senast ändrad  2021-04-13
 

 
stäng