Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

Denna sida skapades den: 2016-11-21 21:39

Säkringarna till eluttagen och belysningen inne i garagen, finns i ett av garagen i längan. Löser säkringen ut, kontakta husägaren till det aktuella garaget.

Säkringens placering

Garagenummer/husnummer:

16/ Ålegårdsgatan 240

21/ Ålegårdsgatan 202

34/ Ålegårdsgatan 216

44/ Ålegårdsgatan 258

58/ Ålegårdsgatan 174

70/ Förråd

81/ Ålegårdsgatan162

91/ Ålegårdsgatan 192

 

 


Senast ändrad av Per (238) 2019-01-31

 
stäng