Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

Denna sida skapades den: 2015-03-08 12:56

Gemensamma förråd och utrymmen

Gemensamma förråd: Garage nr 70 är föreningens gemensamma, detta använder
vi som kallförråd. Där finns bl a stegar av olika längder som man kan låna samt rensverktyg för brunnarna. I förrådet finns även flis och salt som skall fyllas på i våra gruslådor på gårdarna. Elektrisk häcksax samt en vagn för tyngre transporter finns det i garaget.

 

Hobbyrum - Varmförråd: Vid parkeringen på D-gården finns ett på ritningarna märkt
"soprum" det är vårt hobbyrum - varmförråd nr 80. Detta är inrett som ett mindre hobbyrum med bl a en metallbänk och ett skruvstycke. Rummet är isolerat samt uppvärmt så att föreningens förråd av bättringsfärg med fördel kan placeras där, så också extra glödlampor samt julgransbelysningar.


 


Senast ändrad av Per (238) 2019-01-31


 
stäng