Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

KALENDER 2021

2021-01-11 må Styrelsemöte via Google Meet

2021-01-29 fr Sista inbetalningsdag för kvartal 1 2021

2021-02-08 må Styrelsemöte via Google Meet

2021-02-20 lö Kvartersgården bokad privat 254

2021-02-22 må extra styrelsemöte via Google Meet

2021-03-08 må Styrelsemöte via Google Meet

2021-03-20 lö Sista dagen att lämna in röstsedlar inför årsmötet

2021-03-23 ti Årsmöte via Google Meet

2021-03-24 on Årsmöte via Google Meet (reservdatum)

2021-03-31 ti Sista inbetalningsdag för kvartal 2 2021

 

Kalender 2020

2020-01-13 må Styrelsemöte

2020-01-31 fr Sista inbetalningsdag för kvartal 1 2020

2020-02-03 må Styrelsemöte

2020-02-17 må Kvartersgården bokad privat 214

2020-02-23 sö Kvartersgården bokad privat 224

2020-02-24 må Kvartersgården bokad privat 214

2020-02-29 lö Kvartersgården bokad privat 242

2020-03-02 må Styrelsemöte (preliminärt datum)

2020-03-09 må Kvartersgården bokad privat 214

2020-03-10 ti ÅRSMÖTE

2020-03-31 ti Sista inbetalningsdag för kvartal 2 2020

2020-04-07 ti Styrelsemöte via Skype

2020-05-05 ti Styrelsemöte via Skype

2020-05-09 lö -- 05-17 lö STÄDVECKA

2020-06-02 ti Styrelsemöte via Skype

2020-06-30 ti Sista inbetalningsdag för kvartal 3 2020

2020-08-22 lö Kvartersgården bokad privat 194

2020-09-01 ti Nytt elvatal påverkar debiteringen för elbilsladdning

2020-09-14 må Styrelsemöte via Skype

2020-09-20 sö Kvartersgården bokad privat 202

2020-09-30 on Sista inbetalningsdag för kvartal 4 2020

2020-10-05 må Styrelsemöte via Skype

2020-10-09 fr Kvartersgården bokad privat 202

2020-10-17 lö Kvartersgården bokad privat 202

2020-10-31 fr Kvartersgården bokad privat 214

2020-10-24 lö  Kvartersgården bokad privat 176

2020-11-01 sö Kvartersgården bokad privat 212

2020-11-02 må Styrelsemöte via Google Meet

2020-11-07 lö -- 2020-11-15 sö S T Ä D V E C K A

2020-11-14 lö Kvartersgården bokad privat 176

2020-11-20 fr Kvartersgården bokad privat 202

2020-11-21 lö Kvartersgården bokad privat 202

2020-11-28 lö Kvartersgården bokad privat 172


Kalender 2019

2019-01-08 ti Styrelsemöte

2019-01-31 to Sista inbetalningsdag för kvartal 1 2019

2019-02-19 ti Styrelsemöte

2019-03-12 ti Styrelsemöte

2019-03-19 ti Årsmöte

2019-03-19 ti Konstituerande styrelsemöte

2019-03-29 fr Sista inbetalningsdag för kvartal 2 2019

2019-04-02 ti Styrelsemöte

2019-04-12 fr Skurning av golven i kvartersgården

2019-04-13 lö Skurning av golven i kvartersgården

2019-04-23 ti Styrelsemöte

2019-05-04 lö Städdag

2019-05-04 Kvartersgården bokad för städdagen

2019-06-04 ti Styrelsemöte

2019-06-28 fr Sista inbetalningsdag för kvartal 3 2019

2019-08-28 on Sista dag att skriva på namninsamlingen angående vildsvinsproblemet

2019-09-01 sö Nytt elvatal påverkar debiteringen för elbilsladdning

2019-09-02 må Styrelsemöte

2019-09-30 må Sista inbetalningsdag för kvartal 4 2019

2019-10-07 må Styrelsemöte

2019-10-11--13 En container för privat trädgårdsavfall

2019-10-18 Kvartersgården bokad privat 166

2019-10-19 Kvartersgården bokad privat 166

2019-10-20 sö Städdag 

2019-10-20 sö Kvartersgården bokad för städdagen

2019-11-04 må Styrelsemöte

2019-12-02 må Styrelsemöte (preliminärt datum)

2019-12-28 lö Kvartersgården bokad privat 204


 
Senast uppdaterad av Per 2021-02-24

 
stäng