Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

 

2021

 

Mötesanteckningar_2021-02-22

Mötesprotokoll_2021-02-08 

Mötesprotokoll_2021-01-11

 

2020

Mötesprotokoll_2020-12-07

Mötesprotokoll_2020-11-02

Mötesprotokoll_2020-10-05

Mötesprotokoll_2020-09-14

Mötesprotokoll_2020-06-02

Mötesprotokoll_2020-05-05

Mötesprotokoll_2020-04-07

Konstituerande möte 2020-03-10

Mötesprotokoll_2020-03-02

Mötesprotokoll_2020-02-03

Mötesprotokoll_2020-01-13

 

2019

 

Mötesprotokoll_2019-12-02

Mötesprotokoll_2019-11-04

Mötesprotokoll_2019-10-07

Mötesprotokoll_2019-09-02

Mötesprotokoll_2019-06-04

Mötesprotokoll_2019-04-23

Motesprotokoll_2019-04-02

Konstituerande möte 2019-03-19

Motesprotokoll_2019-03-12

Motesprotokoll_2019-02-19

Motesprotokoll_2019-01-08

                    

2018

 

Motesprotokoll_2018-12-11

Motesprotokoll_2018-11-06

Motesprotokoll_2018-10-02

Motesprotokoll_2018-09-03

Motesprotokoll_2018-06-04

Motesprotokoll 2018-05-07

Motesprotokoll 2018-04-09

Motesprotokoll 2018-03-20

mote20180131.pdf

                    

2017

mote2017-12-14.pdf

mote2017_11_08.pdf

mote2017_10_04.pdf

mote2017_08_21.pdf

mote20170612.pdf

mote20170502.pdf

mote20170404.pdf

konstituerandemote130317.pdf

mote170213.pdf

mote17_01_30.pdf                           

2016

mote2016_12_12x.pdf

mote2016-11_21.pdf

mote2016_10_24.pdf 

mote2016_09_26.pdf

mote2016_08_23.pdf

mote2016_06_14.pdf

mote2016_05_09.pdf

mote2016_04_04.pdf

Konstituterande_mote.pdf 2016-03-14

Styrelsemoteprotokoll_2016-01-19       

2015

Styrelsemotesprotokoll_2015-01-21

Styrelsemotesprotokoll_2015-02-23

Konstituerande motesprotkoll

Styrelsemotesprotokoll_2015-04_09

Styrelseprotokoll_2015-05-20

Styrelseprotokoll_2015-08-25

Styrelseprotokoll_2015-09-29

Styrelseprokoll 2015-11-03

2014

Styrelelseprotokoll_2014_01_23.doc

Styrelsemotesprotokoll_2014_02_18.doc

Styrelsemotesprotokoll_2014_04_03_.pdf

Styrelseprotokoll_2014_05-06.doc

Styrlesmotesprotokoll_2014-06-03

Styrelsemotesprotokoll_2014-08_26

Styrelsemotesprotokoll_2014-09-25.pdf

Bilaga_2014_09_25.pdf

Styrelsemotesprotokoll_2014-10-20.pdf

Styrelsemotesprotokoll_2014_12_02.pdf

 2013

Styrelsemotesprotokoll_2013_01_29.doc 

Styrelsemotesprotokoll_2013_02_26.docx

Styrelsemotesprotokoll2013-04-02.doc

Styrelsemötesprodocxtokoll_2013_06_11.doc

Styrelsemotesprotokoll_2013_08_13.docx

Styrelsemotesprotokoll_2013-09-12.doc

Taggtickan_protokoll_2013_10_22.doc

Styrelsemotesprotokoll_2113-11-26.doc

 2012

Taggtickan_protokoll_2012_01_17.doc

Taggtickan_protokoll_2012_02_28.doc

Taggtickan_protokoll_2012_03_17.doc

Taggtickan_protokoll_2012_05_08.doc 

Taggtickan_protokoll_2112_06_14.doc

Taggtickan_protokoll_2012_08_21.doc

Taggtickan_protokoll_2012_09_25.doc

Taggtickan_protokoll_2112_10_23.doc

Taggtickan_prototkoll_2012_11_27.doc

 2011

Taggtickan_protokoll_2011-01-25.doc

Taggtickan_protokoll_2011-04-05.doc 

Taggtickan_protokoll_2011-05-10.doc

Taggtickan_protokoll_2011-06-14.doc

Taggtickan_protokoll_2011-08-23.doc

Taggtickan_protokoll_2011-09-27.doc

Taggtickan_protokoll_2011-11-07.doc

Taggtickan_protokoll_2011-12-06.doc 

 2010

Taggtickan_protokoll_20101123.doc

Taggtickan_2010_27_September.doc

Taggtickan_protokoll_2010_08_24.doc

Protokoll_2010_06_15.doc

Protokoll_2010-05-04.doc

Protokoll 2010-04-10.doc

Taggtickan_protokoll.doc

Protokoll_2010-02-15.doc

Protokoll_2010-02-03.doc

Protokoll_2010-01-20.doc

 2009

Protokoll_2009-09-30.doc.docx

Protokoll_2009-09-07.doc

Protokoll_2009-08-26.doc

Protokoll_2009-05-06.doc

Protokoll_2009-04-15.doc

protokoll,_2009-03-04.doc

protokoll,_2009-02-18.doc

protokoll,_2009-01-20.doc

 2008

protokoll,_2008-11-26.doc

protokoll,_2008-10-15.doc

protokoll,_2008-09-17.doc

protokoll,_2008-08-27.doc

protokoll,_2008-05-28.doc

protokoll,_2008-04-14.doc

 2007  
 2006  

 


Senast ändrad av Per (238) 2021-01-23

 
stäng