Ritningar

När Platzer lämnade vårt område hösten 1984 behöll vi en stor mängd ritningar.

 

Det gäller bl.a.. elinstallationer och rördragningar, 

 

Kontakta styrelsen om Du vill titta på dem eller fotografera av dem.

 
stäng