Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

8​​​​​​​​​​​​Styrelsen 2020

 

Ordförande: Albert Brimo (hus 252 tel 0704-20 45 85)


Kassör: Thelma Infante, hus (230)

Sekreterare: Thomas Landin (hus 144 tel 0708-66 00 34)


Övriga ordinarie ledamöter:

Frida Tornfalk (hus 178)

Per Scherman (hus 238 tel 0706-87 51 60) 


Suppleanter:

Anna-Karin Björklund (160)

Margareta Berggren (190)

Tobias Green (hus 254)


Styrelsen möts normalt klockan 18:30 någon av de första dagarna varje månad.
Dock sällan möten i juli och augusti.

 

 

Tidigare styrelser


Senast ändrad av Per (238) 2020-03-11

 

 
stäng