Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

STÄDOMRÅDEN


Några av våra melemmar orkar inte rent fysiskt att sköta sina städområden.

Vidare kräver städområdena olika stora insatser.

Styrelsen beslutade därför 2020-09-14 att avskaffa städområdena och lägga in motsvarande uppgifter på städdagarna.


Varje hushåll har ansvar för att hålla två små områden snygga och välskötta under hela året, se städområdeslistan här bredvid.

Innergårdarnas flis och sand från vinterns halkbekämpning hjälps vi åt att sopa upp. Varje hushåll tar området närmast utanför sitt hus.

 

Se städområden.pdf

 

Vi har två städdagar om året. En på våren och en på hösten. En person från varje hushåll ska delta på dessa för att erhålla städrabatt på samfällighetsavgiften. Har man ingen möjlighet att delta just på städdagen kan man ändå ta på sig en uppgift, som i möjligast mån ska vara gjord innan städdagen.

 

Utöver varje bostads städområde så sammanställer styrelsen en lista över vad som skall göras. Medlemmar är givetvis välkomna med förslag. Klicka på "Underhåll" i spalten till höger!

 


Senast ändrad av Per (238) 2020-10-05


 
stäng