Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

ALLMÄNNA TRIVSELREGLER

  • Parkering endast på angivna platser
  • Respektera vändplatser och infarter
  • Minimera infart med bil på gårdarna
  • Mopedåkning är förbjudet på gårdarna!
  • Respektera om sopsorteringskärl är fulla! Släng då papper/plast i din egen sopsäck.
  • Minst en från varje hushåll förväntas vara med på våra två städdagar

 


Senast ändrad av Per (238) 2020-09-30


 
stäng