ALLMÄNNA TRIVSELREGLER

  • Parkering endast på angivna platser
  • Respektera vändplatser och infarter
  • Minimera infart med bil på gårdarna
  • Mopedåkning är förbjudet på gårdarna!
  • Respektera om sopsorteringskärl är fulla! Släng då papper/plast i din egen sopsäck.
  • Minst en från varje hushåll förväntas vara med på våra två städdagar
  • Varje hushåll ansvarar för skötseln av sin "plätt". Detta sker under hela året.  

 


Senast ändrad av Per (238) 2019-01-31

 
stäng