Vi hade en städvecka lördagen 9 maj till söndag 17 maj. Uppslutningen var stor, men vi saknade representanter från några hus.

Listan med uppgifter sitter fortfarande uppe på Kvartersgården. Än är det inte för sent att dra sitt strå till stacken.


Underhållsplan

Fortlöpande

  1. De som ser skräp på föreningens ytor plockar om möjligt upp det.
    Annars rapportera till styrelsen.
  2. De som noterar brister rapporterar till styrelsen. (T.ex. trasig belysning)
  3. Styrelsen beslutar om åtgärd krävs omedelbart eller om åtgärd kan skjutas till städdag.
  4. Frivilliga klipper föreningarnas gräsytor.

Uppgifter vårstädveckan 9-17 maj 2020


Vissa uppgifter är mycket små, andra är större. När en uppgift är klar väljer Du givetvis en ny uppgift. Tänk på att vi bara är 60 hushåll, men att det finns över 90 uppgifter på listan.


Vi har fått önskemål om att kunna skriva upp sig på uppgifter i förväg.

Vi testar detta. Kontakta Per Scherman och berätta vilka uppgifter Du vill utföra.

Kontrollera sedan att Ditt husnummer hamnat vid de uppgifter Du önskat.

 

Längst ner på sidan har vi listat uppgifterna per hus.
Kolla att det blivit rätt!

 

LÄMPLIGT FÖR GÅRD Städjobb

A B C D 201 Tvätta kvartersgårdens fönster 194
204


300 Snickar- och mekanikerjobb

A


302 Barnsäkerhetskontroll av gungor, rutschbana och klätterställning på A-gårdens lekplats (Använd fantasin och leta efter det som kan vara farligt för barnen. Kan något rasa? Kan man skära sig på något? Kan man fastna med huvudet eller någon annan kroppsdel? Kan barn lockas att leka med sanden under gungorna? … och så vidare.) 254
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Forts. Snickar- och mekarjobb Husnummer + signatur när färdigt

B

303 Lägga ny trall vinkelrätt över den gamla trallen på B-gården (projekt för minst 4 personer) 222 xx 204 TA 220 xx
B

304 Barnsäkerhetskontroll av rutschbana och klätterställning på B-gårdens lekplatsC
305 Barnsäkerhetskontroll av gungor, rutschbana och klätterställning på C-gårdens lekplats 186D 306 Barnsäkerhetskontroll av rutschbana och klätterställning på D-gårdens lekplats 150 xxA


308 Smörjning av låset i bommen mot A-gården 236
246


A B

309 Smörjning av låset i bommen mot B-gården 246
A B

313 Byte av låscylinder i bommen mot B-gården 238 PS

C
310 Smörjning av låset i bommen mot C-gården 180 xx


D 311 Smörjning av låset i bommen mot D-gården 166 JBA B C D 312 Kontroll/byte av flagglinan 262
400 Elektrikerjobb

A B C D 401 Kontroll av parkbelysningens fasta LED-armaturer 238 PS 220 IR

A B C D 402 Kontroll och byte av trasiga glödlampor på garagen och kvartersgården 186
A B C D 403 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på A-gården 238 PSA B C D 404 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på B-gården

A B C D 405 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på C-gården 186
A B C D 406 Kontrollera/fixa 3 eluttag för julgran på D-gården 186
150 RH    408


LÄMPLIGT FÖR GÅRD Rörmokarjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B

501 Rensning av brunnarna på A- och B-gårdarna med tillhörande parkeringsytor 238 PS

C D 502 Rensning av brunnarna på C- och D-gårdarna med tillhörande parkeringsytor 148 MT 182 SH

503  

600 Takläggarjobb

A B C D 601 Kontroll av att kvartersgårdens takpannor är hela 244 xxA B C D 602 Rensning av kvartersgårdens hängrännor och stuprörsfilter 244 xxA


603 Rensning av hängrännorna på garagelänga 1 236
A B

604 Rensning av hängrännorna på garagelänga 2 248 ANA B

605 Rensning av hängrännorna på garagelänga 3 236
 


A


606 Rensning av hängrännorna på garagelänga 4 248 AN
B

607 Rensning av hängrännorna på garagelänga 5 166 xx

C
608 Rensning av hängrännorna på garagelänga 6 190


C D 609 Rensning av hängrännorna på garagelänga 7 166 xx 
 
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Forts. Takläggarjobb Husnummer + signatur när färdigtD 610 Rensning av hängrännorna på garagelänga 8C D 611 Rensning av hängrännorna på garagelänga 9 180 SK612


700 Renhållningsjobb

A B

701 Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 3 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda)C D 702 Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 9 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda) 198 BJA


703 Tömning av papperskorgen på A-gårdens lekplats 176

B

704 Tömning av papperskorgen på B-gårdens lekplats 176 ES

C
705 Tömning av papperskorgen på C-gårdens lekplats 176D 706 Tömning av papperskorgen på D-gårdens lekplats 176 ES 198


 
 

Att fortlöpande hålla våra tilldelade städområden snygga skall inte blandas ihop med nedanstående uppgifter.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Trädgårdsjobb Husnummer + signatur när färdigt
A


801 Trimma toppen på den alltför höga björken framför 252 och 254. 254
A


811 Klipp buskage och häckar runt A-gårdens lekplats så att inga grenar når utanför kantstenarna. Ansa dessutom höjden så att gårdens småbarnsföräldrar blir nöjda. Föräldrar kan vilja se sina barn från sina hus. De vill säkert också att bilister inte skall bli överraskade av barn som springer fram bakom buskarna. 254
240


A B

812 Klippning av häcken väster om AB-infarten så att den får ett enhetligt utseende.. 262
258Att fortlöpande hålla våra tilldelade städområden snygga skall inte blandas ihop med nedanstående uppgifter.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Forts. Trädgårdsjobb Husnummer + signatur när färdigt

B

814 Klipp buskage och häckar runt B-gårdens lekplats så att inga grenar når utanför kantstenarna. Ansa dessutom höjden så att gårdens småbarnsföräldrar blir nöjda. Föräldrar kan vilja se sina barn från sina hus. De vill säkert också att bilister inte skall bli överraskade av barn som springer fram bakom buskarna. 230 TE

C
815 Klipp buskage och häckar runt C-gårdens lekplats så att inga grenar når utanför kantstenarna. Ansa dessutom höjden så att gårdens småbarnsföräldrar blir nöjda. Föräldrar kan vilja se sina barn från sina hus. De vill säkert också att bilister inte skall bli överraskade av barn som springer fram bakom buskarna. 174


C
816 Klipp buskage och häckar utmed garagelänga 6 västra sida så att inga grenar når utanför kantstenarna. 180 xx 
Sid 8

Att fortlöpande hålla våra tilldelade städområden snygga skall inte blandas ihop med nedanstående uppgifter.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Forts. Trädgårdsjobb Husnummer + signatur när färdigt


C D 817 Klippning av häckarna väster och öster om CD-infarten så att de får ett enhetligt utseende. 190 XX


D 818 Klipp buskage och häckar runt D-gårdens lekplats så att inga grenar når utanför kantstenarna. Ansa dessutom höjden så att gårdens småbarnsföräldrar blir nöjda. Föräldrar kan vilja se sina barn från sina hus. De vill säkert också att bilister inte skall bli överraskade av barn som springer fram bakom buskarna. 142 AS 146
198 BJA B

819 Räfsning/krattning av kullen inklusive gräsytan söder om kvartersgården 200
A B

820 Ansa buskaget kring glasigloorna vid infarten till AB-parkeringen 210
260
C D 821 Snygga till kring transformatorstationen 186 xx

C D 822 Rensning av planteringen nord-väst om garagelänga 9 164 xx
Att fortlöpande hålla våra tilldelade städområden snygga skall inte blandas ihop med nedanstående uppgifter.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Forts. Trädgårdsjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B

851 Rensa ogräs och mossa under staketet mellan kvartersgården och garagelänga 3 234 GAA


852 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på A-gårdens lekplats 236
178


A


853 Vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på A-gården

A B

854 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartersgårdens västra entré 234 xx
B

855 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid förråd 20 230 TE
B

856 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på B-gårdens lekplats 230 TE

C
857 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på C-gårdens lekplats 174
164
C
858 Vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på C-gården 176


C D 859 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartergårdens östra entré 216 xx


D 860 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på D-gårdens lekplats 176 xx 160 xx 194
158
 
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Sopningsjobb Husnummer + signatur när färdigt
A


901 Sopning av A-gårdens gångvägar inklusive gångvägen mot Förbo 246 xxA


902 Sopning av ytan norr om garagelänga 1 258
A B

903 Sopning av ytan öster om garagelänga 2 224
A B

904 Sopning av ytan norr om garagelänga 3 (korgbollsplanen med sopkärl) 234 GAA B

905 Sopning av ytan mellan garagelängorna 2 och 3

A B

906 Sopning av ytan mellan garagelängorna 3 och 4 256
A B

907 Sopning av ytan söder om garagelängorna 3, 4 och 5 224
A B

908 Sopning av ytan mellan garagelängorna 4 och 5 214

B

909 Sopning av B-gårdens gångvägar inklusive gångvägen mot HSB 228

B

910 Sopning av gången norr om kvartersgården


B

911 Sopning och städning kring glasigloorna 206

B C
912 Sopning av branta gången mellan garage 51 och C-gården 190 xx 184 LK

LÄMPLIGT FÖR GÅRD Forts. Sopningsjobb Husnummer + signatur när färdigt

B C
913 Sopning av förbindelsegången mellan B- och C-gårdarna 202 XX

C
914 Sopning av C-gårdens gångvägar 186
174
C
915 Sopning av ytan öster om garagelänga 6 180 XX

C D 916 Sopning av ytan mellan garagelängorna 7 och 8 194
180 xx 198


C D 917 Sopning av ytan söder om garagelänga 9 170


C D 918 Sopning av ytan söder om garagelänga 7
D 919 Sopning av ytan söder om garagelänga 8
D 920 Sopning av ytan söder om garagelänga 8
D 921 Sopning av D-gårdens gångvägar inklusive gångvägen till Ålegårdsgatan 150 XX 196 xx

922


Nedanstående uppgifter avser att reparera, limma fast, och/eller komplettera kantstenar.  
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Stenarbetarjobb Husnummer + signatur när färdigt
A


1001 A-gårdens lekplats, 258/256: Lösa stenar, men i småbitar, kanske går att laga

A


1002 A-gården gången ut mot Ålegårdsgatan: Lösa stenar

A


1003 A-gårdens parkering utanför garage 11: Stenar saknas


B

1004 B-gårdens lekplats, utanför 220: En sten saknas. 228

B C
1005 Hörnet gången mellan B&C-gårdden / branta gången upp mot A&B parkering: Två lösa stenar, borde gå att lagaC
1006 C-gårddens lekplats, hörnet 166/190: Ett flertal lösa stenarC
1007 C-gårddens lekplats, hörnet 184/176: Ett flertal stenar saknasC D 1008 CD-gårdens parkering hörnet utanför Garage 65: En lös sten, en bit fattas.
D 1009 D-gårddens lekplats, hörnet 148/198: Lösa stenar
D 1010 D-gårddens lekplats, hörnet 150/156: Lösa stenar
D 1011 D-gårddens lekplats, hörnet 162/192: Lösa stenar 162
       
   
 
 
 
 
LÄMPLIGT FÖR GÅRD NYA UPPGIFTER Husnummer + signatur när färdigt
A B

2002 KRATTNING SÖDER OM GARAGELÄNGA 1 202
256
C
2003 SLÄNT MOT C-GÅRD 168


C D 2004 D-PARKERING OMRÅDET MOT VÄGEN

A


2005 Olja sandlådan och bänkarna på A-gården 252


C
2006 Sätta upp papperskorgen på C-gården 170
A B C D 2007 Städa inne i kvartersgården 202
252


A B C D 2008 Glödlampan i strålkastaren över garage 91 är trasig. Kontrollera att strålkastarhuset går att öppna för lampbyte.

A B C D 2009 Måla utbytta paneler på garage xx 214
A


2010 Vända sanden på marken väster om A-gårdens sandlåda 242
A


2011 Vända sanden på marken öster om A-gårdens sandlåda 252 AB

 

Vem gör vad:

Kolla listan nedan så att vi förstått Dina önskemål rätt.

 

Hus Uppgifter
142 818
144

146 818
148 502
150 306 406 921


152

154

156

158 860
160 860
162 1011
164 822 857166 311 607 609


168 2003
170 917 2006172

174 815 857 914


176 703 704 705 706 858 860
178 852
180 310 611 816 915 916
182 502
184 912
186 305 402 405 406 821 914
188

190 608 817 912


192

194 201 916 860


196 921
198 702 706 818 916

200 819
202 913 2002 2007


204 303
206 911
208

210 820
212

214 908 2009216 859
218

220 401 303222 303
224 903 907226

228 909 1004230 814 855 856


232

234 851 854 904


236 308 603 605 852

238 313 401 403 501

240 811
242 2010
244 601 602246 308 309 901


248 604 606250

252 2005 2007 2011


254 302 801 811


256 906 2002258 812 902260 820
262 312 812 

 


Senast uppdaterad av Per (238) 2020-05-14

 
stäng