Denna hemsida är endast avsedd för föreningens medlemmar.

Glöm inte att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast i januari.

 

Längst ner på sidan står alla hus i nummerordning.


Kontrollera att Du blivit avbokad för Dina städuppgifter!

Det påverkar medlemsavgiften i januari.


STÄDNING AV VÅRT OMRÅDE

Fortlöpande

  1. De som ser skräp på föreningens ytor plockar om möjligt upp det.
    Annars rapportera till styrelsen.
  2. De som noterar brister rapporterar till styrelsen. (T.ex. trasig belysning)
  3. Styrelsen beslutar om åtgärd krävs omedelbart eller om åtgärd kan skjutas till städdag.
  4. Frivilliga klipper föreningarnas gräsytor.

Nya kartor

För att det ska vara lättare att hita passande uppgifter har vi gjort några kartor.

Där hittar Du numrerade områden för Sopningsuppgifter och Trädgårdsuppgifter.

Bäst är att högerklicka på kartlänkarna ovan och välja Öppna i Nytt Fönster. Då kan Du arrangera fönstren på Din datorskärm så att Du kan se kartorna samtidigt som Du bläddrar i uppgiftslistan längre ner i detta fönster.

Notera att i de flesta webbläsare kan man zooma in så att man lättare kan se siffrorna på kartorna.

Då kan det se ut så här:

skarmlayout.jpg

 

 

 

Uppgifter höststädveckan 8-15 november 2020


Vissa uppgifter är mycket små, andra är större. När en uppgift är klar väljer Du givetvis en ny uppgift. Tänk på att vi bara är 60 hushåll, men att det finns över 90 uppgifter på listan.


Vi har fått önskemål om att kunna skriva upp sig på uppgifter i förväg.

Kontakta Per Scherman och berätta vilka uppgifter Du vill utföra.

Kontrollera sedan att Ditt husnummer hamnat vid de uppgifter Du önskat.

 

Om möjligt välj i första hand GULMARKERADE uppgifter.

Vi förväntar oss också att Du väljer uppgifter som sammanlagt tar Dig minst 3-4 timmar.


Kolla också att Ditt val inte redan är tingat !!!


Längst ner på sidan har vi listat uppgifterna per hus. Kolla att det blivit rätt!


Vi är inte helt klara med texten för alla uppgifterna ännu, men med hjälp av kartorna kan Du säkert lista ut vad uppgifterna går ut på.

Du kan alltså redan nu teckna Dig för samtliga numrerade uppgifter nedan.

Gör det genom att kontakta Per Scherman och berätta vilka uppgifter Du vill utföra.

 

LÄMPLIGT FÖR GÅRD Städjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B C D 201 Tvätta kvartersgårdens fönster 240 okA B C D 202 Städa kvartersgårdens hall, pentry, handikapptoa, toa, bastu och gym. 202 ok204


300 Målar-, snickar- och mekanikerjobb Husnummer + signatur när färdigt
A


301 Barnsäkerhetskontroll av gungor, rutschbana och klätterställning på A-gårdens lekplats (Använd fantasin och leta efter det som kan vara farligt för barnen. Kan något rasa? Kan man skära sig på något? Kan man fastna med huvudet eller någon annan kroppsdel? Kan barn lockas att leka med sanden under gungorna? … och så vidare.) 244 ok
 


B

302 Barnsäkerhetskontroll av lekstuga och rutschbana B-gårdens lekplats 154 ok

C
303 Barnsäkerhetskontroll av gungor och rutschbana C-gårdens lekplats 154 ok


D 304 Barnsäkerhetskontroll av rutschbana D-gårdens lekplats 154 okA


305 Smörjning av låset i bommen mot A-gården 240 okA B

306   190 ok

C
307 Smörjning av låset i bommen mot C-gården 190 ok


D 308 Smörjning av låset i bommen mot D-gården 190 okA B C D 309 Kontroll/byte av flagglinan

A


310 Olja sandlådan och bänkarna på A-gården 242

B

311 Olja sandlådan och bänkarna på B-gården 242


C
312 Olja sandlådan och bänkarna på C-gården 242D 313 Olja sandlådan och bänkarna på D-gården 242


C D 314 Måla om de vita linjerna på parkeringen under kraftledningen så att det blir 8 platser i stället för 9. 164 ok400 Elektrikerjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B C D 401 Kontroll av parkbelysningens fasta LED-armaturer

A B C D 402 Kontroll och byte av trasiga glödlampor på garagen och kvartersgården 186 okA B C D 403 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på A-gården

A B C D 404 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på B-gården

A B C D 405 Kontrollera/fixa eluttaget för julgran på C-gården

A B C D 406 Kontrollera/fixa 3 eluttag för julgran på D-gården 144 A B C D 407 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 16 så att det går att öppna för lampbyte. 254 okA B C D 408 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 34 så att det går att öppna för lampbyte. 238 ok Detta var ett svårt arbete. Skruvarna hade rostat fast. Hoppas någon händig person hjälper till med de andra strålkastarna.
A B C D 409 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 44 så att det går att öppna för lampbyte. 238 ok 254 ok
 A B C D 410 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över förråd 80 så att det går att öppna för lampbyte. 168 A B C D 411 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 79 så att det går att öppna för lampbyte. 168 A B C D 412 Läsa av / fotografera mätarställningen i garagen med elbilsladdning och mejla till styrelsen. (Denna uppgift ska ej utföras av de aktuella garageinnehavarna. Lista över aktuella garage fås av Per i hus 238) 168 ok


 A B C D 413 Smörj skruvar/muttrar i strålkastarhuset över garage 51 så att det går att öppna för lampbyte. 254 ok


 408


LÄMPLIGT FÖR GÅRD Rörmokarjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B

501 Rensning av brunnarna på A- och B-gårdarna med tillhörande parkeringsytor 238 ok

C D 502 Rensning av brunnarna på C- och D-gårdarna med tillhörande parkeringsytor 148 ok 182 ok

503  

600 Takjobb

A B C D 601  

A B C D 602 Rensning av kvartersgårdens hängrännor och stuprörsfilter 152
A B

603 Rensning av hängrännorna på garagelänga 1 170 ok 204 ok

A B

604 Rensning av hängrännorna på garagelänga 2 170 ok 204 ok

A B

605 Rensning av hängrännorna på garagelänga 3 204 ok 170 ok

A B

606 Rensning av hängrännorna på garagelänga 4 204 ok 170 ok

B B

607 Rensning av hängrännorna på garagelänga 5 204 ok 170
C D 608 Rensning av hängrännorna på garagelänga 6 180


C D 609 Rensning av hängrännorna på garagelänga 7 180


C D 610 Rensning av hängrännorna på garagelänga 8 144


C D 611 Rensning av hängrännorna på garagelänga 9 144
612


700 Renhållningsjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B

701 Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 3 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda)C D 702 Rengöring av kompostbehållarna norr om garagelänga 9 (görs lämpligen redan på fredagen då behållarna är tömda)

A


703 Tömning av papperskorgen på A-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) 176 ok
B

704 Tömning av papperskorgen på B-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) 176 ok

C
705 Tömning av papperskorgen på C-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) 176 ok


D 706 Tömning av papperskorgen på D-gårdens lekplats (Hus 238 har nyckel) 176 ok 
 

OBS. För nedanstående trädgårdsjobb se även kartan för Trädgårdsuppgifter.

TIPS: Högerklicka på länken ovan och välj Öppna i nytt fönster. Kartan kan förstoras genom att klicka upprepade gånger på <Ctrl>+ . Sedan kan man skjuta kartan i höjd- och sidled med de grå skjutreglagen under och till höger om kartan.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Trädgårdsjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B

801 Ogräsrensning samt klippning av häcken väster om AB-infarten så att den får ett enhetligt utseende. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter). 258 ok 262 ok

A B

802 Skötsel del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 256 ok 260 ok

A B

803 Skötsel av ytan väster samt del av ytan söder om garagelänga 1 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 252
A B

804 Skötsel av ytan vid garagelänga 3:s sydvästra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 254 okA B

805 Skötsel av ytan väster och söder om glasiglorna (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 250 okA B

806 Skötsel av ytan vid garagelänga 4:s sydöstra del (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 250
A B

807 Rensning av ogräs under staketet mot korgbollsplanen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)

A B

808 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartersgårdens västra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 230 okA B

809 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid förråd 20 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 230 okA B

810 Ogräsrensning samt klippning av häcken söder om hus 206 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 154 okA B

811 Skötsel av planteringen nordväst om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 202 ok 172B

812 Skötsel av planteringen nordost om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 172


C D 813 Rensning av mossa på och ogräs mellan betongplattorna vid kvartergårdens östra entré (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 200 ok

C D 814 Skötsel av häcken öster om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 216 ok 200 ok


B C
815 Rensning av skräp och löv på gräsytorna på kullen söder om kvartersgården. Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 200 ok
B C
816 Rensning av skräp och löv i skogsdungen på kullen söder om kvartersgården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 222 ok 234 ok 206 okA


817 Rensning av skräp och löv på A-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 236 ok 242 ok

A


818 Skötsel av planteringen söder om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 254
A


819 Skötsel av planteringen söder om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 242 okA


820 Skötsel av planteringen väster om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 248 ok 242 ok

A


821 Skötsel av planteringen norr om gungorna på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 244 ok 236 ok 242 okA


822 Skötsel av planteringen norr och öster om sandytan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 236 ok 242 ok

A


823 Rensning av ogräs och skräp på sandytan på A-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 236 ok 242
252
A


824 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på A-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 244 ok 252


A


825 Städning av sandlådan på A-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 244 okA


826 Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på A-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 242 ok 252B

827 Skötsel av lekstugan på B-gården samt gräs och planteringar kring den. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 228 ok
B

828 Skötsel av planteringen norr om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 228 ok
B

829 Skötsel av planteringen norr om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 222

B

830 Rensning av skräp och löv på B-gårdens gräsyta Vid behov även klippning av gräset. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 214

B

831 Skötsel av planteringen söder om sandytan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 214

B

832 Skötsel av planteringen söder om trägolvet på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 222
228 ok


B

833 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på B-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 230 ok
B

834 Städning av sandlådan på B-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 230 ok
B

835 Rensning av ogräs och skräp på sandytan på B-gårdens lekplats. Vänd sedan sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 230 ok

C
836 Städning av slänten mot C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 190 ok 184 ok 168 ok

C
837 Skötsel av planteringen väster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 176 ok

C
838 Skötsel av planteringen norr om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)C
839 Skötsel av planteringen öster om gungorna på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 190 ok

C
840 Skötsel av planteringen öster om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 186 ok

C
841 Skötsel av planteringen söder om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 176 ok

C
842 Skötsel av planteringen väster och nordväst om sandytan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 176 ok

C
843 Städning av sandlådan på C-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 178


C
844 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på C-gårdens lekplats 174 ok

C
845 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på C-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 174 ok

C
846 Rensning av ogräs, löv och skräp samt vid behov påfyllning av täckbark under gungorna på C-gården (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 178D 847 Skötsel av planteringen väster om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 162
146 ok 194 ok


D 848 Skötsel av planteringen norr om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 146 ok 160 ok
D 849 Skötsel av planteringen norr och öster om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 160 ok 198 ok
D 850 Skötsel av planteringen söder om trägolvet på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)
D 851 Skötsel av planteringen söder om sandytan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 198 ok


D 852 Rensning av ogräs samt sopning av trägolvet kring sandlådan på D-gården. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 194 ok 160 ok
D 853 Rensning av ogräs och skräp på sandytorna på D-gårdens lekplats (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 194 ok 160 ok 144
158

D 854 Städning av sandlådan på D-gården inklusive rensning av sanden. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 160
158
C D 855 Skötsel av planteringen väster om förråd 80. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 142 ok 198 okC D 856 Skötsel av planteringen öster om garage 79. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 146 ok 198 okC D 857 Snygga till kring transformatorstationen (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 186 ok

C D 858 Rensa ogräs och snygga till grusytan bakom sopstationen på CD-parkeringen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 186 ok

C D 859 Rensning av planteringen nord-väst om garagelänga 9 (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 152
860 Skötsel av planteringen norr om garage 61. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 180 ok

C D 861 Klipp buskage och häckar utmed garagelänga 6 västra sida så att inga grenar når utanför kantstenarna. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 180 ok

C D 862 Skötsel av planteringen söder om garage 65. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter)C D 863 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.C D 864 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter.C D 865 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. 180


C D 866 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. 180
214
C D 867 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. 144
214 okC D 868 Skötsel av del av planteringen mot Ålegårdsgatan på CD-parkeringen. För detaljer se kartan för Trädgårdsuppgifter. 214 ok

C D 869 Skötsel av planteringen under kraftledningen på CD-parkeringen. 142 ok


D 870 Beskär buskaget som tillhör hus 192 så att det inte når ut över gångvägen. (Se kartan för Trädgårdsuppgifter) 166 ok 164 ok
D 871 Rensning av ogräs mellan plattorna utanför Garage 70 fram till bommen mot C gården. 180 ok

 

OBS. För nedanstående sopningsjobb se även kartan för Sopningsuppgifter

TIPS: Högerklicka på länken ovan och välj Öppna i nytt fönster. Kartan kan förstoras genom att klicka upprepade gånger på <Ctrl>+ . Sedan kan man skjuta kartan i höjd- och sidled med de grå skjutreglagen under och till höger om kartan.
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Sopningsjobb Husnummer + signatur när färdigt
A B

901 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 204 okA B

902 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 258 ok 262


A B

903 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) ?? okA B

904 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)

A B

905 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 244 okA B

906 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 214 okA B

907 Sopa del av AB-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 244 okA B

908 Sopa kring glasiglorna. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 224 ok 210 ok

A B

909 Sopa korgbollsplanen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 224 ok
B C
910 Sopa gångvägen på kullen vid kvartersgården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 244 okA


911 Sopa gångvägen mellan hus 256 och garagelänga 1. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 246 okA


912 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 248 ok 244 ok 254 okA


913 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 248 ok 244 ok

A


914 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 246 okA


915 Sopa del av A-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 244 ok
B

916 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 230 ok
B

917 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 230 ok
B

918 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 222 ok
B

919 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 230 ok
B

920 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)


B

921 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 202

B C
922 Sopa del av B-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)C
923 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 172


C
924 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 176 ok

C
925 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)C D 926 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 182 ok

C
927 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 190 ok

C
928 Sopa del av C-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 162D 929 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter)
D 930 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 196 ok


D 931 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 194 ok


D 932 Sopa del av D-gården. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 198 ok

C D 933 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)C D 934 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 156


C D 935 Sopa återvinningsplatsen vid CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 166 ok

C D 936 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter) 156


C D 937 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)C D 938 Sopa del av CD-parkeringen. (Se kartan för Sopningsuppgifter)

922


Nedanstående uppgifter avser att reparera, limma fast, och/eller komplettera kantstenar.  
LÄMPLIGT FÖR GÅRD Stenarbetarjobb Husnummer + signatur när färdigt
A


1001 A-gårdens lekplats, 258/256: Lösa stenar, men i småbitar, kanske går att laga

A


1002 A-gården gången ut mot Ålegårdsgatan: Lösa stenar 170 okA


1003 A-gårdens parkering utanför garage 11: Stenar saknas


B

1004 B-gårdens lekplats, utanför 220: En sten saknas.


B C
1005 Hörnet gången mellan B&C-gårdden / branta gången upp mot A&B parkering: Två lösa stenar, borde gå att lagaC
1006 C-gårddens lekplats, hörnet 166/190: Ett flertal lösa stenarC
1007 C-gårddens lekplats, hörnet 184/176: Ett flertal stenar saknasC D 1008 CD-gårdens parkering hörnet utanför Garage 65: En lös sten, en bit fattas.
D 1009 D-gårddens lekplats, hörnet 148/198: Lösa stenar 142 ok


D 1010 D-gårddens lekplats, hörnet 150/156: Lösa stenar 142 ok


D 1011 D-gårddens lekplats, hörnet 162/192: Lösa stenar

       
 

 
 
LÄMPLIGT FÖR GÅRD NYA UPPGIFTER Husnummer + signatur när färdigt
           

 
 
           

 
 
           

 
 
Vem gör vad?

 
 
Kolla listan nedan så att vi förstått Dina önskemål rätt.

 
 
Grönt markerar att minst en uppgift är utförd.

 
 
Lila markerar att vi inte hittat någon kvittens på att någon uppgift är utförd

 
 
Än så länge har 52 av 60 hus bokat uppgifter
 
 
           

 
 
Gård       Hus Uppgifter

 
 
D    
142 855, 869, 1009, 1010

 
 
D    
144 406, 610, 611, 853, 867

 
 
D    
146 847, 848, 856

 
 
D    
148 502

 
 
D     150 150


 
 
D    
152 602, 859

 
 
D    
154 302, 303, 304, 810

 
 
D    
156 934, 936

 
 
D    
158 853, 854

 
 
D    
160 850, 851, 852, 853, 854

 
 
D    
162 847,928

 
 
D     192 192


 
 
D    
194 847, 852, 853, 931

 
 
D    
196 930

 
 
D    
198 849, 851, 855, 856, 932

 
 
- - - - - -

 
 
C    
164 314, 870

 
 
C    
166 870, 935

 
 
C    
168 410, 411, 412, 836

 
 
C    
170 603, 604, 605, 606, 607, 1002

 
 
C    
172 811, 812, 923

 
 
C    
174 844, 845

 
 
C    
176 703, 704, 705, 706, 837, 841, 842, 924

 
 
C    
178 843, 846

 
 
C    
180 608, 609, 860, 861, 865, 866, 871

 
 
C    
182 502, 926

 
 
C    
184 836

 
 
C    
186 402, 840, 857, 858

 
 
C     188 188


 
 
C    
190 306, 307, 308, 836, 839, 927

 
 
- - - - - -

 
 
B    
200 813, 814, 815

 
 
B    
202 202, 811, 921

 
 
B    
204 603, 604, 605, 606, 607, 901

 
 
B    
206 816

 
 
B    
210 908

 
 
B     212 212


 
 
B    
214 830, 831, 866, 867, 868, 906

 
 
B    
216 814

 
 
B     218 218


 
 
B     220 220


 
 
B    
222 816, 829, 832, 918

 
 
B    
224 908, 909

 
 
B     226 226


 
 
B    
228 827, 828

 
 
B    
230 808, 809, 833, 834, 835, 916

 
 
B     232 232


 
 
B    
234 816

 
 
- - - - - -

 
 
A    
236 817, 821, 822, 823

 
 
A    
238 408, 409, 501

 
 
A    
240 201, 305

 
 
A    
242 (310), (311), (312), (313), 817, 819, 820, 821, 822, 823, 826

 
 
A    
244 301, 821, 824, 825, 905, 907, 910, 912, 913, 915

 
 
A    
246 911, 914

 
 
A    
248 820, 912, 913

 
 
A    
250 805, 806

 
 
A    
252 803, 823, 824, 826

 
 
A    
254 407, 409, 413, 804, 818, 904, 912

 
 
A    
256 802

 
 
A    
258 801, 902

 
 
A    
260 802

 
 
A    
262 801,902

 
 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad av Per (238) 2020-11-23

 
stäng